Welkom bij de e-uitgeverij van Sch@rpff Consultancy

Het lijkt misschien op een online boekwinkel, maar dat is deze website niet. Het is een overzicht van alle publicaties die door Scharpff Consultancy zijn gemaakt en gepubliceerd in de loop der jaren. Ze zijn uitgebracht bij diverse uitgeverijen. Hieronder een korte beschrijving van de uitgevers van onze producten.
Het is over het algemeen niet mogelijk om de uitgaven direct op deze website te kopen of te bestellen. Als ze al leverbaar zijn, want dat is niet altijd het geval. Het zijn namelijk meestal de uitgevers die bepalen wat zij op de markt aanbieden. En ook welke prijs ze daarvoor rekenen.
Voor maatwerkproducten geldt vaak dat ze wel besteld en geleverd kunnen worden, maar dat vraagt dan wel overleg, en in veel gevallen (enige) tijd en een overeengekomen prijs of tarief.

Internationale uitgever van duizenden e-boeken, met onder andere ook een afdeling gericht op 'lesboeken'. De missie is om iedereen toegang te geven tot nuttige en praktische leermiddelen over persoonlijke ontwikkeling in een eenvoudig te gebruiken online omgeving. Zij bedienen met onze producten een groot deel van de Nederlandse markt.

Uitgever van gedrukte media en boeken in eigen beheer. Hier worden onze papieren uitgaven vervaardigd en verzonden. De gedrukte lesboeken zijn via de reguliere boekhandel, via het Centraal Boekhuis, en ook online bij onder andere managementboek.nl en bol.com te bestellen.

Multimediale uitgever van vaktijdschriften, zakelijke (e-)boeken en online content. De vakinformatie is hier in verschillende vormen beschikbaar waaronder naast boeken en vakbladen ook video's en tools, nieuwsbrieven, opleidingen en congressen. 

Eigen producten en uitgaven als maatwerk van onze organisatie zijn ook mogelijk. Op verzoek kunnen we een speciale cursusmap, werkboek of rapport samenstellen of ontwerpen in gedrukte, geprinte of elektronische vorm. Zelfs multimediale vormen als e-learning modules, video's, quizzen of polls behoren tot de mogelijkheden. Dat vereist wel uitvoerig overleg en kan tijd kosten.

Voor vragen over uitgaven of maatwerk neem contact op via info@scharpff.nl