Maatwerk

Als je ‘consultancy’ in je bedrijfsnaam hebt staan, mag je ervan uitgaan in het contact met een adviseur of consultant van doen te hebben. Dat is iemand die kennis en ervaring aanbiedt aan anderen om de beste ‘oplossing’ voor een bepaalde kwestie, situatie of probleem te bedenken of te selecteren. Of te realiseren, want vaak resulteert zo’n advies of antwoord in een stuk maatwerk.

Standaard

Ondanks dat we vele standaard publicaties en (e)boeken hebben, zijn er nog heel wat situaties te bedenken waarin een maatwerkoplossing beter zou zijn. Stel voor dat behalve wat basisinformatie ook een beetje specifieke kennis of vaardigheid nodig is voor een kantoorfunctie, maar niet de gehele stof van basis en gevorderde werkboeken voor de functionaris relevant is, dan kan een cursusmap of werkboek worden samengesteld met alleen de benodigde of gewenste onderwerpen.

Modulair

Veel van ons materiaal is modulair opgebouwd, dus kan het ook snel en geheel naar wens in afwijkende samenstellingen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van een speciale train@work-sessie. Dan worden vooraf voor een groep cursisten de leerdoelen bepaald, en vervolgens het begeleidende materiaal gemaakt. Een eigen cursushandleiding met een eigen logo en toegespitst op de betreffende functie(s). De training vindt dan bij voorkeur plaats op de werkplek van de deelnemers.
Ook volledig modulair samenstellen van cursusmappen – of naslagmateriaal – voor eigen studie op diverse gebieden in de kantoorautomatisering, is mogelijk.

Nieuw

Nog veel verder gaat de mogelijkheid om geheel nieuw materiaal te ontwikkelen. Daar kan dan wel behoorlijk wat tijd overheen gaan. En dat zal aardig wat werk en dus ook kosten met zich meebrengen. Overigens geldt dat niet alleen voor cursusmateriaal of werkboeken, maar ook voor rapportages of dossiers over interessante ICT-onderwerpen. Zo zou ook een inventarisatie van de cursusbehoefte of een analyse van de huidige kennis- en ervaringssituatie in een organisatie kunnen plaatsvinden.

Neem contact op als maatwerk een optie kan of moet zijn via info@scharpff.nl