eBoeken

Onderstaande eBoeken zijn leverbaar via uitgeverij bookboon.com (divisie Learning),  voornamelijk in de categorie Office Programma's & Software. Ze zijn verkrijgbaar als losse uitgaven met een vaste, redelijke prijs, maar ook te downloaden in abonnementsvorm. Dat laatste is bij verschillende organisaties voor al hun werknemers mogelijk gemaakt. Een combi-abonnement met vele extra opties (naast downloads van eBoeken) is trouwens ook al beschikbaar voor teams vanaf 2 personen.
De nieuwste series staan bovenaan: de versies Microsoft 365 en Office 2021. Per programma bevat het een aantal eBoekjes die elk in enkele uren zijn door te nemen (al zijn de opdrachten soms best tijdrovend). Het aantal boeken van de 'oudere' versies - zoals Office 365 en Office 2019, Office 2016, Office 2013 en Office 2010 - is wat kleiner, maar dan zijn er wel meer onderwerpen per eBoek opgenomen.

Microsoft 365

Excel voor Microsoft 365

Excel voor Microsoft 365: Basishandelingen

 

Rekenen is een van de meest gebruikte toepassingen op de computer, niet in de laatste plaats omdat die zelf een rekenmachine is. Er bestaan vele reken(blad)programma’s, en Excel neemt in die markt een vooraanstaande plaats in. Met dit programma kun je rekenmodellen maken om bijvoorbeeld de boekhouding van een organisatie te doen, een aangifteformulier van de belasting door te rekenen, een jaarrekening te maken, enzovoorts.

Het werkboek Excel voor Microsoft 365 Basishandelingen heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire rekenbladprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties. 

Uitgegeven bij: bookboon.com, 62 pagina's, ISBN: 978-87-403-4333-5

Excel voor Microsoft 365: Werkbladen 

 

In dit werkboek Excel voor Microsoft 365 Werkbladen gaat alle aandacht uit naar de werkbladen die je maakt in de werkmappen (bestanden) van Excel. Vooral opmaak, zowel van de tekst en de getallen in je cellen, als van het werkblad zelf, komt aan de orde. Maar ook aandacht voor hoe je snel modellen opbouwt door het kopiëren van formules. Ook de speciale weergaven van hoe je tegen je werkbladen aan kunt kijken, komt aan bod. Verder behandelt dit boek de belangrijkste zaken rondom afdrukken van je werkbladen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 65 pagina's, ISBN: 978-87-403-4334-2

Excel voor Microsoft 365: Grafieken

 

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Of eigenlijk: meer dan duizend getallen. Maak je cijfers inzichtelijk(er) door ze te presenteren in de vorm van een grafiek. Hoe ontwerp je die met Excel voor Microsoft 365, uit welke (gecombineerde) typen kun je kiezen en hoe voeg je de benodigde bijschriften toe. Verder komt aan bod hoe je trends kunt ontdekken in je cijfers door trendlijnen of sparklines te laten tekenen. Zo krijgen de getallen door grafieken meer voorspellende kracht.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 66 pagina's, ISBN: 978-87-403-4335-9

Excel voor Microsoft 365: Geavanceerde opties

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Excel voor Microsoft 365 die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van je modellen, het controleren van je formules, het (laten) bedenken van oplossingen of scenario’s, en dergelijke. In dit werkboek bespreken we verschillende opties en technieken voor de gevorderde gebruiker. Denk dan ook aan reeksen vullen met (eigen) lijsten, opmerkingen toevoegen aan je modellen of planningsschema’s maken. Verder komen zaken als (externe) verwijzing, beveiliging, en het (opslaan in een bepaald) formaat van je werkmappen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 68 pagina's, ISBN: 978-87-403-4336-6

Excel voor Microsoft 365: Speciale modellen

 

In een rekenbladprogramma draait het allemaal om modellen. Een goed ontworpen rekenmodel vereist enig denkwerk vooraf, maar dan kun je er ook lange tijd plezier van hebben. Omdat het lang meegaat in de praktijk, omdat het gemakkelijk herbruikbaar is in vergelijkbare situaties, et cetera. Bij het ontwerpen van een (nieuw) model moet je je dan ook afvragen: waartoe dient het rekenmodel, wat moet het uitrekenen, wat is het doel?In dit werkboek maak je kennis met verschillende (geavanceerde) modelontwerpen in Excel voor Microsoft 365 zoals overzichten, consolidaties, gegevenstabellen, draaitabellen en prognoses. Daarnaast bespreken we ook zoeken en filteren in modellen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 72 pagina's, ISBN: 978-87-403-4337-3

Excel voor Microsoft 365: VBA Macro Editor

 

Met programmeertaal Visual Basic voor Applicaties (VBA) kun je in Excel opgenomen macro's naar wens aanpassen, en zelfs eigen toepassingen programmeren of extra functionaliteit toevoegen. Zo zou je in Excel dialoogvensters kunnen maken om vragen te stellen als ‘Wat is de beginwaarde voor de berekening?’ of ‘Waar staan de gegevens?’. In dit werkboek bespreken we VBA en de Editor waarmee instructies (in macro’s) kunnen worden bewerkt. In het vervolgboek VBA Programmeren volgen dan enkele geavanceerdere toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden van VBA binnen Excel voor Microsoft 365.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 65 pagina's, ISBN: 978-87-403-4338-0

Excel voor Microsoft 365: VBA Programmeren

 

Dit werkboek over programmeren in de Excel-omgeving behandelt enkele geavanceerdere toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden van VBA. De modules in een VBA-project in Excel voor Microsoft 365 bevatten instructies en elementen die gebruik kunnen maken van bestaande gegevens, objecten en hulpmiddelen zoals bladen, tabellen, grafieken of knoppen. Dat vergt gevorderde technieken bij het programmeren en bewerken van code in de ontwikkelomgeving van VBA. Deze is in het vorige werkboek Excel voor Microsoft 365 VBA Macro Editor uitgebreid aan de orde geweest en wordt als bekend verondersteld.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 67 pagina's, ISBN: 978-87-403-4339-7

Outlook voor Microsoft 365

Outlook voor Microsoft 365: E-mailen

 

Haast iedereen maakt gebruik van het communicatiekanaal dat E-mail heet. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit eerste werkboek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten inclusief de vele opties die je daarbij ter beschikking hebt, komt ook het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post uitgebreid aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 60 pagina's, ISBN: 978-87-403-4454-7

Outlook voor Microsoft 365: Contactpersonen

 

In dit tweede werkboek in de serie over Outlook voor Microsoft 365 is de volle aandacht gericht op je contactpersonen. Want in het populaire programma voor persoonlijk informatie management bevindt zich ook een database met vele mogelijkheden voor het beheer van die contactpersonen. Dat heet in Outlook het Adresboek, en daar kun je alle data in bijhouden van je relaties. Die gegevens kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het snel selecteren van de geadresseerde(n) bij een e-mail. Maar ook koppelen aan je agenda of takenlijst is mogelijk. Een goed beheer van contactpersonen maakt je het leven en communiceren een stuk eenvoudiger en efficiënter.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 54 pagina's, ISBN: 978-87-403-4517-9

Outlook voor Microsoft 365: Agenda en Taken

 

Outlook is meer dan een e-mail client met een adresboek vol contactpersonen. Want het populaire programma voor persoonlijk informatie management kent ook nog de onderdelen Agenda en Taken. In dit derde werkboek in de serie over Outlook voor Microsoft 365 kun je als eindgebruiker met de elementaire functies en handige opties van deze onderdelen kennismaken. Afspraken en projecten worden zo een stuk gemakkelijker te managen. Ook onderwerpen als het organiseren van een vergadering of het delen van agenda’s met je andere contactpersonen, komen aan de orde.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 60 pagina's, ISBN: 978-87-403-4457-8

Outlook voor Microsoft 365: Geavanceerde functies

 

Outlook is volgens vele gebruikers hét programma voor persoonlijk informatie management. Daarom is het heel populair. Maar er zijn nog heel wat mogelijkheden die lang niet iedereen kent. In dit laatste werkboek over Outlook voor Microsoft 365 komen daarom enkele Geavanceerde functies aan bod die het organiseren van je werk of leven nog aangenamer kunnen maken. Ervan uitgaande dat je de meeste onderdelen van het programma al wel kent zoals E-mail, Contactpersonen, Agenda en Taken, gaan we nader in op extra mogelijkheden die in de diverse onderdelen van pas komen, zoals mailregels, weergaven, notities, zoekacties en filters.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 67 pagina's, ISBN: 978-87-403-4458-5

PowerPoint voor Microsoft 365

PowerPoint voor Microsoft 365: Basishandelingen

 

Presenteren is een belangrijke en veel uitgevoerde activiteit op de computer, zowel in de zakelijke wereld als door de privégebruiker. Het geven van een presentatie is iets anders dan het ontwerpen van de ondersteunende teksten of plaatjes. In dit werkboek kijken we in eerste instantie vooral naar het ontwerpen van vorm en inhoud in een PowerPoint presentatie. Dit boek heeft als doel om je als eindgebruiker de elementaire functies en opties van dit populaire programma te laten zien. En hier en daar vind je natuurlijk al wel aanwijzingen en tips voor professioneel presenteren.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 52 pagina's, ISBN: 978-87-403-4529-2

PowerPoint voor Microsoft 365: Geavanceerde objecten

 

Bij het ontwerpen van een presentatie met PowerPoint voor Microsoft 365 kom je heel wat objecten tegen. Niet alleen de gebruikelijke standaardobjecten zoals tekstvakken voor titels of opsommingen, maar ook bijzondere objecten die je naar eigen wens kunt plaatsen, bewerken en toepassen. Denk bijvoorbeeld aan grafieken, foto’s, video’s, audio, en dergelijke. In dit werkboek komen ook gevorderde onderwerpen rondom objecten, thema’s en sjablonen aan bod. Want misschien wil je bepaalde vormgeving of standaardteksten vaker gebruiken, zoals in het kader van een bepaalde huisstijl.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 61 pagina's, ISBN: 978-87-403-4530-8

PowerPoint voor Microsoft 365: Speciale functies

 

PowerPoint voor Microsoft 365 bevat heel wat speciale functies. In dit werkboek daarom alle aandacht voor de geavanceerdere opties en mogelijkheden van het populaire presentatieprogramma. Zo komen gevorderde onderwerpen rond objecten, zoals effecten en ook animaties aan bod. Verder behandelen we speciale opties voor je ontwerp zoals verbergen van dia’s (om die alleen op te roepen als ze nodig zijn) en koppelingen naar andere items. Aan het eind bespreken ook nog de mogelijkheden van afdrukken van je ontwerp en eventuele hand-outs die je aan je toehoorders ter beschikking wilt stellen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 50 pagina's, ISBN: 978-87-403-4531-5

PowerPoint voor Microsoft 365: Presenteren

 

Dit werkboek bespreekt vooral het verzorgen van de presentatie met PowerPoint voor Microsoft 365. Presenteren is namelijk wel een vak. Een professionele spreker neemt zijn publiek bij de hand en leidt de toehoorders (des)kundig door het verhaal. Je zult zien hoe je alle mogelijkheden van het programma kunt inzetten om een perfecte presentatie te geven. Of misschien wil je wel een zelfstandig draaiende demo maken met aantrekkelijke en afwisselende inhoud en opmaak. Verder veel aandacht voor zaken waar je bij het professioneel presenteren mee te maken kunt krijgen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 45 pagina's, ISBN: 978-87-403-4532-2

Word voor Microsoft 365

Word voor Microsoft 365: Teksten maken

 

In dit eerste werkboek over tekstverwerker Word voor Microsoft 365 maak je kennis met de elementaire functies en opties van dit programma. Je zult aan het eind van het boek inzicht hebben in de mogelijkheden en vaardigheid in het gebruik van de basisfuncties van Word. Zodat je snel en eenvoudig teksten kunt maken, zoals verslagen, rapportages of scripties, en misschien wel complete boeken. Ook aanpassen, navigeren, selecteren, kopiëren en verplaatsen van tekst komen aan bod. Als je deze basisvaardigheden beheerst, zul je overal waar tekst nodig is, prima uit de voeten kunnen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 58 pagina's, ISBN: 978-87-403-4629-9

Word voor Microsoft 365: Tekst opmaken

 

Dit tweede werkboek over Word voor Microsoft 365 gaat over de opmaak van teksten. Want het oog wil ook wat, en daarvoor heeft de tekstverwerker aardig wat gereedschap aan boord. Je kunt letters of woorden een ander uiterlijk geven, maar net zo goed ook hele alinea’s, pagina’s of zelfs het gehele tekstdocument. Opmaken doe je vaak achteraf, dus als je de tekst al hebt getypt. Maar soms is het toch wel handig om al tijdens het maken van je tekst bepaalde opmaak te kiezen. Behalve het uiterlijk van letters en tekens bespreken we ook speciale opmaakmogelijkheden als opsommingen of tabsprongen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 62 pagina's, ISBN: 978-87-403-4630-5

Word voor Microsoft 365: Tekstweergave

 

Dit derde werkboek laat je als eindgebruiker van Word voor Microsoft 365 zien hoe je teksten en tekens zijn weergegeven en hoe je er in diverse weergaven naar kunt kijken. Belangrijk is ook op welke manier je allerlei bijzondere tekens kunt maken en in je tekst opnemen. Daarnaast is het mogelijk om zelf allerlei dingen te regelen zoals handmatige afbrekingen waardoor de teksten of bladspiegel er iets anders uit gaan zien. Verder komt uitgebreid aan bod hoe je tekst (of tekens) slim kunt zoeken en eventueel vervangen door andere tekst.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 63 pagina's, ISBN: 978-87-403-4631-2

Word voor Microsoft 365: Speciale functies

 

Een aantal speciale functies in Word voor Microsoft 365 staan in dit werkboek centraal, waaronder spelling, grammatica en andere taalhulpmiddelen, en ook bouwstenen. Die laatste worden ook wel snelonderdelen of (auto)tekstfragmenten genoemd en daarmee kun je snel teksten en documenten maken zonder al te veel te moeten typen. Aan het eind van het werkboek bespreken we nog het aanpassen van het lint, waardoor je ook weer extra speciale mogelijkheden ter beschikking kunt krijgen om het (tekstver)werken sneller en gemakkelijker te maken.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 54 pagina's, ISBN: 978-87-403-4632-9

Word voor Microsoft 365: Documenten

 

In dit werkboek aandacht voor het bewaren, beveiligen en eventueel ook afdrukken of verspreiden (eventueel in een ander formaat) van ‘gewone’ tekstbestanden. Verder komen andere bestandsvormen aan bod zoals sjablonen, formulieren en andere documenten die alvast allerlei informatie, opmaak en/of teksten bevatten. Daar hoef je dan alleen nog maar ‘vrije tekst of objecten/elementen’ aan toe te voegen. Dat kan vaak ook met speciale velden. Die kunnen in bepaalde procedures zelfs gevuld (samengevoegd) worden met gegevens uit andere bronnen om ze te combineren tot brieven, enveloppen of etiketten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 72 pagina's, ISBN: 978-87-403-4633-6

Word voor Microsoft 365: Tabellen en objecten

 

Om je (tekst)documenten op te vrolijken, te verduidelijken of te professionaliseren kun je ze voorzien van allerlei (grafische) objecten. Belangrijke elementen die je in je tekst kunt opnemen zijn tabellen, foto's of illustraties. Ze hebben bijzondere eigenschappen en kunnen zich op bepaalde manieren ‘gedragen’ ten opzichte van de tekst. Denk bijvoorbeeld aan de opmaak van een tabel, rekenen met de waarden in de cellen, de omloop van de tekst rondom een object, et cetera. In dit werkboek komt ook nog de koppeling met (externe) objecten aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 76 pagina's, ISBN: 978-87-403-4637-4

Word voor Microsoft 365: Grote documenten

 

In je tekstverwerker kun je natuurlijk ook grote, lange documenten maken, dus met vele pagina’s, meerdere hoofdstukken, en dergelijke. Denk aan rapporten, scripties of een compleet boek. Dan krijg je te maken met zaken als een consequente opmaakstijl voor je koppen en andere tekstelementen, paginanummers, nummeringen van paragrafen of afbeeldingen die moeten doorlopen (of juist niet), kop- en voetteksten, specifieke pagina-indelingen of -opmaak, et cetera. In dit werkboek werken we die zaken uit aan de hand van een ‘lang’ tekstdocument.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 68 pagina's, ISBN: 978-87-403-4638-1

Word voor Microsoft 365: Redigeren

 

Bij het opstellen en redigeren van lange documenten kan het nodig zijn om aan het document een inhoudsopgave, index, noten en/of bronvermeldingen toe te voegen. En wat ook vaak in de eindfase van het creëren van een lang document nodig is: een meeleesronde, onder andere door een corrector en/of een opmaker. Die mogen allemaal opmerkingen maken over de tekst. We laten je in dit werkboek zien hoe je al die (redactionele) aanpassingen kunt verrichten en in het document terecht laten komen. Overigens zijn veel van de onderwerpen ook in meer of mindere mate van toepassing voor kleinere documenten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 58 pagina's, ISBN: 978-87-403-4639-8

Word voor Microsoft 365: VBA Macro Editor

 

Wil je in Word voor Microsoft 365 eigen toepassingen gaan maken, opgenomen macro’s verder bewerken, of wat extra functionaliteit toevoegen aan de tekstverwerker? Voor zulk maatwerk kun je met kennis van Visual Basic for Applications (VBA) gaan programmeren. In dit werkboek komen de beginselen daarvan aan bod: we gaan uit van macro’s, en je zult zien hoe een VBA-project opgebouwd wordt in een speciale programmeer-omgeving: de Macro Editor. We behandelen allerlei basishandelingen, terminologie en structuren als het gaat om programmeren.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 66 pagina's, ISBN: 978-87-403-4640-4

Word voor Microsoft 365: VBA Programmeren

 

In dit tweede werkboek over programmeren in Visual Basic for Applications in Word voor Microsoft 365 gaan we nog wat dieper op de materie in. Zo bespreken we het ontwerpen van subroutines en functies, en de mogelijkheden van foutafhandeling. Ook het gebruik en de samenhang van besturingselementen in gebruikersformulieren (UserForms) komt ruim aan bod. Dat zijn immers de dialoogvensters in de interface voor communicatie met de gebruiker. Verder behandelen we in twee uitgebreide cases enkele toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden binnen Word.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 72 pagina's, ISBN: 978-87-403-4641-1

Microsoft Office 2021

Excel 2021

Excel 2021: Basishandelingen

 

Rekenen is een van de meest gebruikte toepassingen op de computer, niet in de laatste plaats omdat die zelf een rekenmachine is. Er bestaan vele reken(blad)programma’s, en Excel neemt in die markt een vooraanstaande plaats in. Met dit programma kun je rekenmodellen maken om bijvoorbeeld de boekhouding van een organisatie te doen, een aangifteformulier van de belasting door te rekenen, een jaarrekening te maken, enzovoorts.Het werkboek Excel 2021 Basishandelingen heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire rekenbladprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 65 pagina's, ISBN: 978-87-403-4397-7

Excel 2021: Werkbladen

 

In dit werkboek Excel 2021 Werkbladen gaat alle aandacht uit naar de werkbladen die je maakt in de werkmappen (bestanden) van Excel. Vooral opmaak, zowel van de tekst en de getallen in je cellen, als van het werkblad zelf, komt aan de orde. Maar ook aandacht voor hoe je snel modellen opbouwt door het kopiëren van formules. Ook de speciale weergaven van hoe je tegen je werkbladen aan kunt kijken, komt aan bod. Verder behandelt dit boek de belangrijkste zaken rondom afdrukken van je werkbladen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 64 pagina's, ISBN: 978-87-403-4398-4

Excel 2021: Grafieken

 

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Of eigenlijk: meer dan duizend getallen. Maak je cijfers inzichtelijk(er) door ze te presenteren in de vorm van een grafiek. Hoe ontwerp je die met Excel 2021, uit welke (gecombineerde) typen kun je kiezen en hoe voeg je de benodigde bijschriften toe. Verder komt aan bod hoe je trends kunt ontdekken in je cijfers door trendlijnen of sparklines te laten tekenen. Zo krijgen de getallen door grafieken meer voorspellende kracht.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 69 pagina's, ISBN: 978-87-403-4399-1

Excel 2021: Geavanceerde opties

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Excel 2021 die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van je modellen, het controleren van je formules, het (laten) bedenken van oplossingen of scenario’s, en dergelijke. In dit werkboek bespreken we verschillende opties en technieken voor de gevorderde gebruiker. Denk dan ook aan reeksen vullen met (eigen) lijsten, opmerkingen toevoegen aan je modellen of planningsschema’s maken. Verder komen zaken als (externe) verwijzing, beveiliging, en het (opslaan in een bepaald) formaat van je werkmappen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 72 pagina's, ISBN: 978-87-403-4400-4

Excel 2021: Speciale modellen

 

In een rekenbladprogramma draait het allemaal om modellen. Een goed ontworpen rekenmodel vereist enig denkwerk vooraf, maar dan kun je er ook lange tijd plezier van hebben. Omdat het lang meegaat in de praktijk, omdat het gemakkelijk herbruikbaar is in vergelijkbare situaties, et cetera. Bij het ontwerpen van een (nieuw) model moet je je dan ook afvragen: waartoe dient het rekenmodel, wat moet het uitrekenen, wat is het doel?In dit werkboek maak je kennis met verschillende (geavanceerde) modelontwerpen in Excel 2021 zoals overzichten, consolidaties, gegevenstabellen, draaitabellen en prognoses. Daarnaast bespreken we ook zoeken en filteren in modellen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 73 pagina's, ISBN: 978-87-403-4401-1

Excel 2021: VBA Macro Editor

 

Met programmeertaal Visual Basic voor Applicaties (VBA) kun je in Excel opgenomen macro's naar wens aanpassen, en zelfs eigen toepassingen programmeren of extra functionaliteit toevoegen. Zo zou je in Excel dialoogvensters kunnen maken om vragen te stellen als ‘Wat is de beginwaarde voor de berekening?’ of ‘Waar staan de gegevens?’. In dit werkboek bespreken we VBA en de Editor waarmee instructies (in macro’s) kunnen worden bewerkt. In het vervolgboek VBA Programmeren volgen dan enkele geavanceerdere toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden van VBA binnen Excel 2021.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 65 pagina's, ISBN: 978-87-403-4402-8

Excel 2021: VBA Programmeren

 

Dit werkboek over programmeren in de Excel-omgeving behandelt enkele geavanceerdere toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden van VBA. De modules in een VBA-project in Excel 2021 bevatten instructies en elementen die gebruik kunnen maken van bestaande gegevens, objecten en hulpmiddelen zoals bladen, tabellen, grafieken of knoppen. Dat vergt gevorderde technieken bij het programmeren en bewerken van code in de ontwikkelomgeving van VBA. Deze is in het vorige werkboek Excel 2021 VBA Macro Editor uitgebreid aan de orde geweest en wordt als bekend verondersteld.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 70 pagina's, ISBN: 978-87-403-4403-5

Outlook 2021

Outlook 2021: E-mailen

 

Haast iedereen maakt gebruik van het communicatiekanaal dat E-mail heet. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit eerste werkboek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten inclusief de vele opties die je daarbij ter beschikking hebt, komt ook het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post uitgebreid aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 64 pagina's, ISBN: 978-87-403-4412-7

Outlook 2021: Contactpersonen

 

In dit tweede werkboek in de serie over Outlook 2021 is de volle aandacht gericht op je contactpersonen. Want in het populaire programma voor persoonlijk informatie management bevindt zich ook een database met vele mogelijkheden voor het beheer van die contactpersonen. Dat heet in Outlook het Adresboek, en daar kun je alle data in bijhouden van je relaties. Die gegevens kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het snel selecteren van de geadresseerde(n) bij een e-mail. Maar ook koppelen aan je agenda of takenlijst is mogelijk. Een goed beheer van contactpersonen maakt je het leven en communiceren een stuk eenvoudiger en efficiënter.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 55 pagina's, ISBN: 978-87-403-4413-4

Outlook 2021: Agenda en Taken

 

Outlook is meer dan een e-mail client met een adresboek vol contactpersonen. Want het populaire programma voor persoonlijk informatie management kent ook nog de onderdelen Agenda en Taken. In dit derde werkboek in de serie over Outlook 2021 kun je als eindgebruiker met de elementaire functies en handige opties van deze onderdelen kennismaken. Afspraken en projecten worden zo een stuk gemakkelijker te managen. Ook onderwerpen als het organiseren van een vergadering of het delen van agenda’s met je andere contactpersonen, komen aan de orde.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 60 pagina's, ISBN: 978-87-403-4414-1

Outlook 2021: Geavanceerde functies

 

Outlook is volgens vele gebruikers hét programma voor persoonlijk informatie management. Daarom is het heel populair. Maar er zijn nog heel wat mogelijkheden die lang niet iedereen kent. In dit laatste werkboek over Outlook 2021 komen daarom enkele Geavanceerde functies aan bod die het organiseren van je werk of leven nog aangenamer kunnen maken. Ervan uitgaande dat je de meeste onderdelen van het programma al wel kent zoals E-mail, Contactpersonen, Agenda en Taken, gaan we nader in op extra mogelijkheden die in de diverse onderdelen van pas komen, zoals mailregels, weergaven, notities, zoekacties en filters.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 67 pagina's, ISBN: 978-87-403-4415-8

PowerPoint 2021

PowerPoint 2021 - Basishandelingen

 

Presenteren is een belangrijke en veel uitgevoerde activiteit op de computer, zowel in de zakelijke wereld als door de privégebruiker. Het geven van een presentatie is iets anders dan het ontwerpen van de ondersteunende teksten of plaatjes. In dit werkboek kijken we in eerste instantie vooral naar het ontwerpen van vorm en inhoud in een PowerPoint presentatie. Dit boek heeft als doel om je als eindgebruiker de elementaire functies en opties van dit populaire programma te laten zien. En hier en daar vind je natuurlijk al wel aanwijzingen en tips voor professioneel presenteren.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 52 pagina's, ISBN: 978-87-403-4525-4

PowerPoint 2021 - Geavanceerde objecten

 

Bij het ontwerpen van een presentatie met PowerPoint 2021 kom je heel wat objecten tegen. Niet alleen de gebruikelijke standaardobjecten zoals tekstvakken voor titels of opsommingen, maar ook bijzondere objecten die je naar eigen wens kunt plaatsen, bewerken en toepassen. Denk bijvoorbeeld aan grafieken, foto’s, video’s, audio, en dergelijke. In dit werkboek komen ook gevorderde onderwerpen rondom objecten, thema’s en sjablonen aan bod. Want misschien wil je bepaalde vormgeving of standaardteksten vaker gebruiken, zoals in het kader van een bepaalde huisstijl.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 63 pagina's, ISBN: 978-87-403-4526-1

PowerPoint 2021 - Speciale functies

 

PowerPoint 2021 bevat heel wat speciale functies. In dit werkboek daarom alle aandacht voor de geavanceerdere opties en mogelijkheden van het populaire presentatieprogramma. Zo komen gevorderde onderwerpen rond objecten, zoals effecten en ook animaties aan bod. Verder behandelen we speciale opties voor je ontwerp zoals verbergen van dia’s (om die alleen op te roepen als ze nodig zijn) en koppelingen naar andere items. Aan het eind bespreken ook nog de mogelijkheden van afdrukken van je ontwerp en eventuele hand-outs die je aan je toehoorders ter beschikking wilt stellen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 51 pagina's, ISBN: 978-87-403-4527-8

PowerPoint 2021 - Presenteren

 

Dit werkboek bespreekt vooral het verzorgen van de presentatie met PowerPoint 2021. Presenteren is namelijk wel een vak. Een professionele spreker neemt zijn publiek bij de hand en leidt de toehoorders (des)kundig door het verhaal. Je zult zien hoe je alle mogelijkheden van het programma kunt inzetten om een perfecte presentatie te geven. Of misschien wil je wel een zelfstandig draaiende demo maken met aantrekkelijke en afwisselende inhoud en opmaak. Verder veel aandacht voor zaken waar je bij het professioneel presenteren mee te maken kunt krijgen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 45 pagina's, ISBN: 978-87-403-4528-5

Word 2021

Word 2021: Teksten maken

 

In dit eerste werkboek over tekstverwerker Word 2021 maak je kennis met de elementaire functies en opties van dit programma. Je zult aan het eind van het boek inzicht hebben in de mogelijkheden en vaardigheid in het gebruik van de basisfuncties van Word. Zodat je snel en eenvoudig teksten kunt maken, zoals verslagen, rapportages of scripties, en misschien wel complete boeken. Ook aanpassen, navigeren, selecteren, kopiëren en verplaatsen van tekst komen aan bod. Als je deze basisvaardigheden beheerst, zul je overal waar tekst nodig is, prima uit de voeten kunnen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 57 pagina's, ISBN: 978-87-403-4582-7

Word 2021: Tekst opmaken

 

Dit tweede werkboek over Word 2021 gaat over de opmaak van teksten die je maakt. Want het oog wil ook wat, en daarvoor heeft de tekstverwerker aardig wat gereedschap aan boord. Je kunt letters of woorden een ander uiterlijk geven, maar net zo goed ook hele alinea’s, pagina’s of zelfs het gehele tekstdocument. Opmaken doe je vaak achteraf, dus als je de tekst al hebt getypt. Maar soms is het toch wel handig om al tijdens het maken van je tekst bepaalde opmaak te kiezen. Behalve het uiterlijk van letters en tekens bespreken we ook speciale opmaakmogelijkheden als opsommingen of tabsprongen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 59 pagina's, ISBN: 978-87-403-4583-4

Word 2021: Tekstweergave

 

Dit derde werkboek laat je als eindgebruiker van Word 2021 zien hoe je teksten en tekens zijn weergegeven en hoe je er in diverse weergaven naar kunt kijken. Belangrijk is ook op welke manier je allerlei bijzondere tekens kunt maken en in je tekst opnemen. Daarnaast is het mogelijk om zelf allerlei dingen te regelen zoals handmatige afbrekingen waardoor de teksten of bladspiegel er iets anders uit gaan zien. Verder komt uitgebreid aan bod hoe je tekst (of tekens) slim kunt zoeken en eventueel vervangen door andere tekst.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 60 pagina's, ISBN: 978-87-403-4585-8

Word 2021: Speciale functies

 

Een aantal speciale functies in Word 2021 staan in dit werkboek centraal, waaronder spelling, grammatica en andere taalhulpmiddelen, en ook bouwstenen. Die laatste worden ook wel snelonderdelen of (auto)tekstfragmenten genoemd en daarmee kun je snel teksten en documenten maken zonder al te veel te moeten typen. Aan het eind van het werkboek bespreken we nog het aanpassen van het lint, waardoor je ook weer extra speciale mogelijkheden ter beschikking kunt krijgen om het (tekstver)werken sneller en gemakkelijker te maken.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 60 pagina's, ISBN: 978-87-403-4586-5

Word 2021: Documenten

 

In dit werkboek aandacht voor het bewaren, beveiligen en eventueel ook afdrukken of verspreiden (eventueel in een ander formaat) van ‘gewone’ tekstbestanden. Verder komen andere bestandsvormen aan bod zoals sjablonen, formulieren en andere documenten die alvast allerlei informatie, opmaak en/of teksten bevatten. Daar hoef je dan alleen nog maar ‘vrije tekst of objecten/elementen’ aan toe te voegen. Dat kan vaak ook met speciale velden. Die kunnen in bepaalde procedures zelfs gevuld (samengevoegd) worden met gegevens uit andere bronnen om ze te combineren tot brieven, enveloppen of etiketten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 76 pagina's, ISBN: 978-87-403-4587-2

Word 2021: Tabellen en objecten

 

Om je (tekst)documenten op te vrolijken, te verduidelijken of te professionaliseren kun je ze voorzien van allerlei (grafische) objecten. Belangrijke elementen die je in je tekst kunt opnemen zijn tabellen, foto's of illustraties. Ze hebben bijzondere eigenschappen en kunnen zich op bepaalde manieren ‘gedragen’ ten opzichte van de tekst. Denk bijvoorbeeld aan de opmaak van een tabel, rekenen met de waarden in de cellen, de omloop van de tekst rondom een object, et cetera. In dit werkboek komt ook nog de koppeling met (externe) objecten aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 76 pagina's, ISBN: 978-87-403-4588-9

Word 2021: Grote documenten

 

In je tekstverwerker kun je natuurlijk ook grote, lange documenten maken, dus met vele pagina’s, meerdere hoofdstukken, en dergelijke. Denk aan rapporten, scripties of een compleet boek. Dan krijg je te maken met zaken als een consequente opmaakstijl voor je koppen en andere tekstelementen, paginanummers, nummeringen van paragrafen of afbeeldingen die moeten doorlopen (of juist niet), kop- en voetteksten, specifieke pagina-indelingen of -opmaak, et cetera. In dit werkboek werken we die zaken uit aan de hand van een ‘lang’ tekstdocument.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 69  pagina's, ISBN: 978-87-403-4589-6

Word 2021: Redigeren

 

Bij het opstellen en redigeren van lange documenten kan het nodig zijn om aan het document een inhoudsopgave, index, noten en/of bronvermeldingen toe te voegen. En wat ook vaak in de eindfase van het creëren van een lang document nodig is: een meeleesronde, onder andere door een corrector en/of een opmaker. Die mogen allemaal opmerkingen maken over de tekst. We laten je in dit werkboek zien hoe je al die (redactionele) aanpassingen kunt verrichten en in het document terecht laten komen. Overigens zijn veel van de onderwerpen ook in meer of mindere mate van toepassing voor kleinere documenten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 55 pagina's, ISBN: 978-87-403-4590-2

Word 2021: VBA Macro Editor

 

Wil je in Word 2021 eigen toepassingen gaan maken, opgenomen macro’s verder bewerken, of wat extra functionaliteit toevoegen aan de tekstverwerker? Voor zulk maatwerk kun je met kennis van Visual Basic for Applications (VBA) gaan programmeren. In dit werkboek komen de beginselen daarvan aan bod: we gaan uit van macro’s, en je zult zien hoe een VBA-project opgebouwd wordt in een speciale programmeer-omgeving: de Macro Editor. We behandelen allerlei basishandelingen, terminologie en structuren als het gaat om programmeren.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 65 pagina's, ISBN: 978-87-403-4591-9

Word 2021: VBA Programmeren

 

In dit tweede werkboek over programmeren in Visual Basic for Applications in Word 2021 gaan we nog wat dieper op de materie in. Zo bespreken we het ontwerpen van subroutines en functies, en de mogelijkheden van foutafhandeling. Ook het gebruik en de samenhang van besturingselementen in gebruikersformulieren (UserForms) komt ruim aan bod. Dat zijn immers de dialoogvensters in de interface voor communicatie met de gebruiker. Verder behandelen we in twee uitgebreide cases enkele toepassingsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden binnen Word.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 69 pagina's, ISBN: 978-87-403-4592-6

Microsoft Windows

Windows 11: Basishandelingen

 

Windows is software die je nodig hebt voor de besturing van je computer. Daarom heet het ook wel een besturingssysteem. Microsoft is inmiddels aanbeland bij versie 11. Veel efficiënter en prettiger werkt het op je pc of laptop als je weet wat je doet en hoe een en ander in elkaar zit. In dit werkboek maak je kennis met al die kenmerken, mogelijkheden en opties. Zo hoef je niet net als zoveel andere eindgebruikers alles met vallen en opstaan te leren en ervaren. Met leuke en interessante oefeningen leer je hoe je op de beste manier omgaat met je computer en de apps, mappen en bestanden daarop.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 68 pagina's, ISBN: 978-87-403-4183-6

Windows 11: Organiseren

 

Nog prettiger en nog sneller omgaan met je computer is mogelijk, als je tenminste je zaakjes goed organiseert in het besturingssysteem Windows 11. In dit werkboek zul je zien dat er nog veel meer mogelijkheden en opties zijn dan klikken en slepen om van alles en nog wat te regelen. Denk aan niet alleen aan vormgevingskwesties, maar ook aan bestandsbeheer of een vlotte bediening met snelkoppelingen of sneltoetsen. Zo leer je vlot en efficiënt omgaan met de hulpmiddelen die je op je computer ter beschikking hebt.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 71 pagina's, ISBN: 978-87-403-4203-1

Windows 11: Instellingen

 

Er is van alles in te stellen in de grafische besturingsomgeving van Windows 11. In dit werkboek gaan daar wat dieper, en soms ook wat technischer op in. Maar niet alleen onderwerpen op het gebied van configuratie en cosmetica komen aan bod, ook zaken als accounts en gebruik van internet passeren de revue. Verder komen nog allerlei instellingsmogelijkheden aan bod rondom je bestanden in het geavanceerde besturingssysteem. Sommige onderwerpen komen al in de buurt van stof voor de gevorderde gebruiker. Maar ja, je wilt ook precies weten hoe dat zit met instellingen, toch?

Uitgegeven bij: bookboon.com, 67 pagina's, ISBN: 978-87-403-4204-8

Windows 11: Beheertaken 

 

Dit werkboek Windows 11: Beheertaken richt de aandacht op het beheer van je computer. Het is bedoeld voor de wat meer gevorderde eindgebruiker die zelf incidenteel en tot op zekere hoogte het beheer over de computer en de software erop moet uitvoeren. Aan de orde komen Taakbeheer, Systeembeheer, Schijfbeheer, Apparaatbeheer en Softwarebeheer. Aan het eind van dit boek zul je een behoorlijk inzicht hebben in het gebruik van de middelen en opties op het soms ingewikkelde gebied van computerbeheer.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 50 pagina's, ISBN: 978-87-403-4205-5

Windows 11: Onderhoud 

 

Elke machine, dus ook een computer heeft zo nu en dan onderhoud nodig. Het besturingssysteem Windows 11 kan best zelf wel enkele zaken regelen, maar toch moet je ook als gebruiker aan regelmatig onderhoud denken. Bovendien kan er altijd wat gebeuren, waardoor zaken niet meer naar behoren werken, of gegevens verloren of beschadigd raken. Dan zul je flink kunnen profiteren van het onderhoud dat je altijd hebt gepleegd. Je leert in dit werkboek bijvoorbeeld het nut van veiligstellen van je data en (eigen) maaksels, en ook hoe je bepaalde problemen kunt oplossen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 51 pagina's, ISBN: 978-87-403-4206-2

Windows 11: Speciale functies

 

In dit laatste werkboek in de reeks over Windows 11 duiken we wat dieper in enkele gevorderde onderwerpen die (hopelijk) niet tot de dagelijkse praktijk behoren, maar die wel handig zijn om te weten. Niet alleen komen opstart(herstel)opties en beveiliging aan bod, maar ook werkwijzen om met tekstcommando’s te werken (in een DOS-box) of ‘in te grijpen’ in het register. Met als doel dat je als (eind)gebruiker van het geavanceerde besturingssysteem kennis maakt met deze speciale functies en opties, mocht je zo ooit nodig hebben.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 58 pagina's, ISBN: 978-87-403-4207-9

Windows 10: Optimaal omgaan met je computer

 

Windows is een bekende naam als het gaat om de besturing van computers. Zulke software heb je nodig, want zonder is een computer onbestuurbaar. Microsoft is ondertussen aanbeland bij versie 10, en daarin zitten veel bekende maar ook weer allerlei nieuwe mogelijkheden en opties. In dit werkboek maak je kennis met al die features, zodat je niet – zoals zoveel eindgebruikers – alles met vallen en opstaan hoeft te leren en ervaren. Haal het beste uit je besturingssysteem, en zie hoe je veel sneller, handiger en efficiënter kunt werken als je weet hoe een en ander werkt!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 121 pagina's, ISBN: 978-87-403-1621-6

Windows 10: Beheer in het besturingssysteem

 

In dit werkboek maak je kennis met gevorderde onderwerpen zoals het beheer van bestanden, apparaten of systeemtaken, maar ook met de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor je computer. Of wat dacht je van probleemoplossing (inclusief diagnostische opstartmethoden), systeemherstel, back-up en beveiliging? Zelfs het register komt kort aan bod. Zo zal Windows 10 uiteindelijk geen geheimen meer voor je hebben!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 128 pagina's, ISBN: 978-87-403-1618-6

Windows 10: Geavanceerde opties

 

Natuurlijk wil je snel en handig om kunnen gaan met alle mogelijkheden en opties van het besturingssysteem Windows. Daar zijn er nogal wat van, en sommige features zijn heel geavanceerd. In dit werkboek over Windows 10 komen diverse van die geavanceerde onderwerpen aan bod. Je maakt kennis met allerlei opties en instellingen om het besturingssysteem nog meer naar je eigen hand te zetten. Ook komen hier en daar enkele technische zaken rondom accounts, de cloud, bestanden en instellingen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 80 pagina's, ISBN: 978-87-403-1620-9

Multimedia, hobby en diversen

Audacity - Een eigen geluid met je computer

 

Geluid in de vorm van muziek of spraak is ook op computers – mobiel of vast – niet meer weg te denken. Zelf muziek maken en geluid bewerken is tegenwoordig vrij eenvoudig, want er zijn nogal wat geluidsbewerkingsprogramma’s. Een daarvan is Audacity, en behalve dat dit programma heel veel mogelijkheden kent, heeft het nog een belangrijk voordeel: het is helemaal gratis.Leer dit fraaie opensourceprogramma kennen en zie hoe je zelf je geluidsstudio kunt ontwikkelen. Je leert hoe je geluid kunt opnemen of binnenhalen in het programma, hoe je het kunt bewerken, en hoe je het kunt bewaren of exporteren. Daarbij komen allerlei ‘bekende’ fenomenen uit de professionele geluidswereld aan bod: dubben, effecten toevoegen zoals echo en fading, normaliseren, knippen en plakken, afmixen, en nog veel meer.Dit werkboek geef je een ingang tot de wereld van geluid. En misschien leidt het uiteindelijk wel tot je eigen (professionele) opnamestudio.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 90 pagina's, ISBN: 978-87-403-2386-3

Fotobewerking met je computer

 

Sinds de komst van de digitale camera is het bewerken van foto's op de computer heel populair. Zo kun je een (foto)grafische voorstelling nog verder perfectioneren of verfraaien. Er zijn dan ook vele bewerkingsprogramma's voor. Maar dan moet je natuurlijk wel om kunnen gaan met de grafische elementen, en met de gereedschappen en mogelijkheden in die programma's. Een van die handige fotobewerkprogramma’s is GIMP: de mogelijkheden en opties daarin zijn vergelijkbaar met professionele (en meestal kostbare) software op dat gebied. Prettige bijkomstigheid is dat dit programma helemaal gratis is.In het werkboek Fotobewerking met je computer maak je kennis met dit fraaie opensourceprogramma, waarmee we diverse bewerkingstechnieken demonstreren. Je leert onder andere hoe je op je foto’s artistieke effecten kunt toepassen, tekstobjecten toevoegen of met technieken als retoucheren oneffenheidjes zijn weg te poetsen. Maar ook hoe je de werkelijkheid kunt manipuleren door te ‘photoshoppen’.De basishandelingen en technieken in dit werkboek plus de extra informatie over belangrijke terminologie uit het vakjargon, geven je een ruim overzicht op de wereld van de fotobewerking.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 105 pagina's, ISBN: 978-87-403-2548-5

Tekenen met je computer

 

Tekenen is volgens velen een gave, waar iedereen in meer of mindere mate over beschikt. Op papier (of doek) zal dat ook best wel kloppen. Maar zodra je gaat tekenen of schilderen met de computer, heb je opeens zoveel mogelijkheden en technieken met je digitale gereedschappen ter beschikking, dat e-tekenen of e-schilderen een fluitje van een cent blijkt te zijn.Het werkboek Tekenen met je computer is echter geen tekencursus: het doel van het boek is niet om je te leren hoe en wat je zoal kunt tekenen. Wel zie je in dit boek hoe je met de computer als hulpmiddel tekeningen en andere grafische voorstellingen kunt maken en bewerken. Ook het creëren van aanpasbare objecten en bijvoorbeeld het gebruik van intelligente teken-, transformatie- en selectiegereedschappen komen daarbij aan de orde.En daar hoef je geen dure software voor aan te schaffen: in dit werkboek maak je onder andere kennis met de goed geëquipeerde grafische programma's Inkscape en GIMP. Deze welhaast professionele opensourceprogramma's hebben trouwens nog een belangrijk voordeel: ze zijn helemaal gratis.Laat je door de uitgebreide uitleg en aansprekende voorbeelden in dit werkboek inspireren. En misschien kan een en ander de ‘e-kunstenaar’ in je wakker maken!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 126 pagina's, ISBN: 978-87-403-2550-8

Microsoft Office 365

Excel voor Office 365

Excel 365: Basis - Rekenen op de computer

 

Rekenen is een van de meest gebruikte toepassingen op de computer, niet in de laatste plaats omdat die zelf een rekenmachine is. Er bestaan dan ook vele reken(blad)programma’s, en Excel neemt in die markt een vooraanstaande plaats in. Met dit programma kun je rekenmodellen maken om bijvoorbeeld de boekhouding van een organisatie te doen, een aangifteformulier van de belasting door te rekenen, een jaarrekening te maken, enzovoorts.
Het werkboek Excel 365 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire rekenbladprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 98 pagina's, ISBN: 978-87-403-2730-4

Excel 365: Geavanceerde opties en technieken

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Excel die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van je modellen, het controleren van je formules, het (laten) bedenken van oplossingen of scenario’s, en dergelijke. In dit werkboek bespreken we verschillende opties en technieken voor de gevorderde gebruiker. Denk dan ook aan reeksen vullen met (eigen) lijsten, opmerkingen toevoegen aan je modellen of planningsschema’s maken. Verder komen zaken als (externe) verwijzing, beveiliging, afdrukken en het (opslaan in een bepaald) formaat van je werkmappen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 76 pagina's, ISBN: 978-87-403-2745-8

Excel 365: Grafieken - Grafische weergave van cijfers


Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Of eigenlijk: meer dan duizend getallen. Uit grote hoeveelheden cijfers in een rekenmodel zijn niet zo gemakkelijk conclusies te trekken. Veel inzichtelijker worden de getallen als je ze presenteert in de vorm van een grafiek. In dit werkboek bespreken we hoe je grafieken maakt in Excel 365, uit welke (gecombineerde) typen je kunt kiezen en hoe je de benodigde bijschriften toevoegt.Verder komt aan bod hoe je trends kunt ontdekken in je cijfers door trendlijnen of sparklines te laten tekenen. Zo krijgen de getallen door grafieken meer voorspellende kracht.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 67 pagina's, ISBN: 978-87-403-2735-9

Excel 365: Modelontwerp


In een rekenbladprogramma draait het allemaal om modellen. Een goed ontworpen rekenmodel vereist enig denkwerk vooraf, maar dan kun je er ook lange tijd plezier van hebben. Omdat het lang meegaat in de praktijk, omdat het gemakkelijk herbruikbaar is in vergelijkbare situaties, et cetera. Bij het ontwerpen van een (nieuw) model moet je je dan ook afvragen: waartoe dient het rekenmodel, wat moet het uitrekenen, wat is het doel?In dit werkboek maak je kennis met verschillende (geavanceerde) modelontwerpen in Excel 365 zoals overzichten, consolidaties, gegevenstabellen, draaitabellen en prognoses. Daarnaast bespreken we ook zaken als zoeken en filteren in modellen, en de opmaak en het afdrukken ervan.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 80 pagina's, ISBN: 978-87-403-2712-0

Excel 365: VBA programmeren


Excel beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreid rekenbladprogramma überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Excel tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro’s geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wat is de beginwaarde voor de berekening?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan het rekenbladprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 112 pagina's, ISBN: 978-87-403-2715-1

Outlook voor Office 365

Outlook 365: E-mailen

 

We kunnen haast niet meer zonder e-mailen. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit boek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten en het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post, speelt ook het beheer van contactpersonen een grote rol. Daarmee wordt e-mailen een stuk eenvoudiger en efficiënter. In dit eerste werkboek over Outlook 365 staan daarom de onderdelen E-mail en Contactpersonen centraal.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 101 pagina's, ISBN: 978-87-403-2914-8

Outlook 365: Persoonlijk Informatie Management

 

Outlook is meer dan een e-mail client, al zijn er wel veel gebruikers die dit programma alleen daarvoor inzetten. De onderdelen Agenda, Taken en Notities in Outlook zijn minstens zo interessant om je zaakjes digitaal te regelen. Afspraken en projecten worden zo een stuk gemakkelijker te managen. Niet voor niets omschrijven velen Outlook als hét programma voor time management. In dit tweede werkboek Outlook 365 Persoonlijk Informatie Management gaan we nader in op die extra functionaliteiten van het programma. Verder bespreken we in dit boek nog enkele geavanceerde mogelijkheden die in alle onderdelen van pas komen, zoals weergaven, zoekacties en filters.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 93 pagina's, ISBN: 978-87-403-2860-8

PowerPoint voor Office 365

PowerPoint 365: Presenteren met de computer

 

Er wordt wat afgepresenteerd met ondersteuning van PowerPoint-presentaties, zowel door de zakelijke wereld als door privégebruikers. Maar presenteren is een vak, en het ontwerpen van een presentatie is niet hetzelfde als het presenteren zelf. Een professionele spreker neemt zijn publiek bij de hand en leidt de toehoorders (des)kundig door zijn verhaal. Om het betoog te ondersteunen is een fraaie, professionele diavoorstelling onontbeerlijk. Daarmee kun je je publiek in korte bewoordingen en krachtige illustraties de essentie van je boodschap voorschotelen.Het werkboek ‘PowerPoint 365: Presenteren met de computer’ heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire presentatieprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties. En je vindt er natuurlijk ook veel tips over professioneel presenteren!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 86 pagina's, ISBN: 978-87-403-2946-9

PowerPoint 365: Geavanceerde presentaties

 

Er zijn nogal wat extra opties en technieken die een presentatie bijzonder kunnen maken. Zo kun je je ontwerpen voorzien van allerlei fraaie, opvallende of op alle dia’s terugkerende objecten en elementen die je presentatie een nog professioneler karakter verschaffen. In dit werkboek ‘PowerPoint 365: geavanceerde presentaties’ maak je als eindgebruiker kennis met de geavanceerde mogelijkheden van het presentatieprogramma. Gevorderde onderwerpen en speciale effecten rond dia’s, objecten en animaties komen aan bod, en ook de omgang met multimedia in je presentaties. Verder bespreken we timing en de rolling demo, een soort zelfstandige presentatie zonder verteller. Je komt net als in het basisboek ook weer vele tips en trucs tegen voor professionele presentaties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 90 pagina's, ISBN: 978-87-403-2951-3

Word voor Office 365

Word 365 Basis

 

Tekstverwerken is een van de meest uitgevoerde taken op de pc. Net als zo veel anderen wil je een tekstverwerker inzetten voor het schrijven van brieven, rapporten en verslagen. Maar het typen van tekst is ook in veel andere situaties nodig, denk aan e-mails, reacties, forumpostings, blogs, enzovoorts. En ook bij het maken van een presentatie in PowerPoint of het verzamelen van gegevens in rekenbladprogramma Excel of in een kaartenbak (tabel) in Access ben je bezig met teksten invoeren. Dus sowieso is de vaardigheid om goed te kunnen tekstverwerken, erg handig.Het werkboek Word 365 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties van dit tekstverwerkingsprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 111 pagina's, ISBN: 978-87-403-2944-5

Word 365 Extra functionaliteit

 

In dit werkboek bespreken we diverse extra mogelijkheden en functies die je aantreft in het tekstverwerkingsprogramma Word 365. De onderwerpen zijn redelijk geavanceerd, en gaan soms ver buiten het kader van het simpelweg produceren van teksten. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld reviseren, samenvoegen, gebruik van velden of formulieren, snelonderdelen en sjablonen. Dergelijke extra opties zijn nuttig voor de professionele gebruiker, en ze kunnen je vaak veel tijd en werk besparen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 116 pagina's, ISBN: 978-87-403-2967-4

Word 365 Geavanceerde opties

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Word 365 die je kunt gebruiken bij het maken van je teksten en documenten. In dit werkboek Geavanceerde opties komen enkele van die bijzondere mogelijkheden, functies en opties aan bod zoals werken in bepaalde weergaven, het nut van opmaaktekens, en speciale alineaopmaak zoals met tabulatorstops. Verder kijken we in dit werkboek naar allerlei objecten die in je tekstdocumenten mogen voorkomen, zoals tabellen, WordArt-objecten, afbeeldingen, en dergelijke.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 131 pagina's, ISBN: 978-87-403-2968-1

Word 365 Grote documenten

 

Met een tekstverwerker als Word 365 kun je natuurlijk ook grote (lange) documenten maken. Zo’n groot document kan vele pagina’s en diverse hoofdstukken tellen, speciale opmaak vereisen, en misschien ook wel allerlei geavanceerde objecten bevatten. Dat is dus wel wat anders dan een briefje op een A4’tje. In dit werkboek werken we verschillende functies en geavanceerde mogelijkheden nader uit in het licht van grote documenten. Denk aan stijlen, pagina-opmaak en elementen als kop- en voetteksten, paginanummering, en dergelijke. Daarnaast is nog aandacht voor enkele nieuwe onderwerpen die vooral in grotere tekstbestanden van toepassing zijn, zoals inhoudsopgave, index en voet- of eindnoten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 96 pagina's, ISBN: 978-87-403-2945-2

Word 365 VBA Programmeren

 

Word beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit om teksten te maken. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreide tekstverwerker überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Word tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wie zijn de geadresseerden?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan de tekstverwerker.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 122 pagina's, ISBN: 978-87-403-3027-4

Microsoft Office 2019

Excel 2019

Excel 2019 Basis: Rekenen op de computer

 

Rekenen is een van de meest gebruikte toepassingen op de computer, niet in de laatste plaats omdat die zelf een rekenmachine is. Er bestaan dan ook vele reken(blad)programma’s, en Excel neemt in die markt een vooraanstaande plaats in. Met dit programma kun je rekenmodellen maken om bijvoorbeeld de boekhouding van een organisatie te doen, een aangifteformulier van de belasting door te rekenen, een jaarrekening te maken, enzovoorts.Het werkboek Excel 2019 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire rekenbladprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 98 pagina's, ISBN: 978-87-403-2733-5

Excel 2019 Geavanceerde opties en technieken

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Excel die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van je modellen, het controleren van je formules, het (laten) bedenken van oplossingen of scenario’s, en dergelijke. In dit werkboek bespreken we verschillende opties en technieken voor de gevorderde gebruiker. Denk dan ook aan reeksen vullen met (eigen) lijsten, opmerkingen toevoegen aan je modellen of planningsschema’s maken. Verder komen zaken als (externe) verwijzing, beveiliging, afdrukken en het (opslaan in een bepaald) formaat van je werkmappen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 77 pagina's, ISBN: 978-87-403-2742-7

Excel 2019 Grafieken: Grafische weergave van cijfers

 

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Of eigenlijk: meer dan duizend getallen. Uit grote hoeveelheden cijfers in een rekenmodel zijn niet zo gemakkelijk conclusies te trekken. Veel inzichtelijker worden de getallen als je ze presenteert in de vorm van een grafiek. In dit werkboek bespreken we hoe je grafieken maakt in Excel 2019, uit welke (gecombineerde) typen je kunt kiezen en hoe je de benodigde bijschriften toevoegt.Verder komt aan bod hoe je trends kunt ontdekken in je cijfers door trendlijnen of sparklines te laten tekenen. Zo krijgen de getallen door grafieken meer voorspellende kracht.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 66 pagina's, ISBN: 978-87-403-2739-7

Excel 2019 Modelontwerp

 

In een rekenbladprogramma draait het allemaal om modellen. Een goed ontworpen rekenmodel vereist enig denkwerk vooraf, maar dan kun je er ook lange tijd plezier van hebben. Omdat het lang meegaat in de praktijk, omdat het gemakkelijk herbruikbaar is in vergelijkbare situaties, et cetera. Bij het ontwerpen van een (nieuw) model moet je je dan ook afvragen: waartoe dient het rekenmodel, wat moet het uitrekenen, wat is het doel?In dit werkboek maak je kennis met verschillende (geavanceerde) modelontwerpen in Excel 2019 zoals overzichten, consolidaties, gegevenstabellen, draaitabellen en prognoses. Daarnaast bespreken we ook zaken als zoeken en filteren in modellen, en de opmaak en het afdrukken ervan. 

Uitgegeven bij: bookboon.com, 84 pagina's, ISBN: 978-87-403-2707-6

Excel 2019 VBA programmeren

 

Excel beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreid rekenbladprogramma überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Excel tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro’s geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wat is de beginwaarde voor de berekening?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan het rekenbladprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 114 pagina's, ISBN: 978-87-403-2718-2

Outlook 2019

Outlook 2019: E-mailen

 

We kunnen haast niet meer zonder e-mailen. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit boek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten en het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post, speelt ook het beheer van contactpersonen een grote rol. Daarmee wordt e-mailen een stuk eenvoudiger en efficiënter. In dit eerste werkboek over Outlook 2019 staan daarom de onderdelen E-mail en Contactpersonen centraal.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 100 pagina's, ISBN: 978-87-403-2915-5

Outlook 2019: Persoonlijk Informatie Management


Outlook is meer dan een e-mail client, al zijn er wel veel gebruikers die dit programma alleen daarvoor inzetten. De onderdelen Agenda, Taken en Notities in Outlook zijn minstens zo interessant om je zaakjes digitaal te regelen. Afspraken en projecten worden zo een stuk gemakkelijker te managen. Niet voor niets omschrijven velen Outlook als hét programma voor time management. In dit tweede werkboek Outlook 2019 Persoonlijk Informatie Management gaan we nader in op die extra functionaliteiten van het programma. Verder bespreken we in dit boek nog enkele geavanceerde mogelijkheden die in alle onderdelen van pas komen, zoals weergaven, zoekacties en filters.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 95 pagina's, ISBN: 978-87-403-2861-5

PowerPoint 2019

Powerpoint 2019: Presenteren met de computer


Er wordt wat afgepresenteerd met ondersteuning van PowerPoint-presentaties, zowel door de zakelijke wereld als door privégebruikers. Maar presenteren is een vak, en het ontwerpen van een presentatie is niet hetzelfde als het presenteren zelf. Een professionele spreker neemt zijn publiek bij de hand en leidt de toehoorders (des)kundig door zijn verhaal. Om het betoog te ondersteunen is een fraaie, professionele diavoorstelling onontbeerlijk. Daarmee kun je je publiek in korte bewoordingen en krachtige illustraties de essentie van je boodschap voorschotelen.Het werkboek ‘PowerPoint 2019: Presenteren met de computer’ heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire presentatieprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties. En je vindt er natuurlijk ook veel tips over professioneel presenteren!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 86 pagina's, ISBN: 978-87-403-2953-7

PowerPoint 2019 Geavanceerde presentaties


Er zijn nogal wat extra opties en technieken die een presentatie bijzonder kunnen maken. Zo kun je je ontwerpen voorzien van allerlei fraaie, opvallende of op alle dia’s terugkerende objecten en elementen die je presentatie een nog professioneler karakter verschaffen. In dit werkboek ‘PowerPoint 2019: geavanceerde presentaties’ maak je als eindgebruiker kennis met de geavanceerde mogelijkheden van het presentatieprogramma. Gevorderde onderwerpen en speciale effecten rond dia’s, objecten en animaties komen aan bod, en ook de omgang met multimedia in je presentaties. Verder bespreken we timing en de rolling demo, een soort zelfstandige presentatie zonder verteller. Je komt net als in het basisboek ook weer vele tips en trucs tegen voor professionele presentaties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 90 pagina's, ISBN: 978-87-403-2955-1

Word 2019

Word 2019 Basis: Tekst maken met de computer


Tekstverwerken is een van de meest uitgevoerde taken op de pc. Net als zo veel anderen wil je een tekstverwerker inzetten voor het schrijven van brieven, rapporten en verslagen. Maar het typen van tekst is ook in veel andere situaties nodig, denk aan e-mails, reacties, forumpostings, blogs, enzovoorts. En ook bij het maken van een presentatie in PowerPoint of het verzamelen van gegevens in rekenbladprogramma Excel of in een kaartenbak (tabel) in Access ben je bezig met teksten invoeren. Dus sowieso is de vaardigheid om goed te kunnen tekstverwerken, erg handig.Het werkboek Word 2019 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties van dit tekstverwerkingsprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 111 pagina's, ISBN: 978-87-403-2962-9

Word 2019 Extra functionaliteit


In dit werkboek bespreken we diverse extra mogelijkheden en functies die je aantreft in het tekstverwerkingsprogramma Word 2019. De onderwerpen zijn redelijk geavanceerd, en gaan soms ver buiten het kader van het simpelweg produceren van teksten. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld reviseren, samenvoegen, gebruik van velden of formulieren, snelonderdelen en sjablonen. Dergelijke extra opties zijn nuttig voor de professionele gebruiker, en ze kunnen je vaak veel tijd en werk besparen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 117 pagina's, ISBN: 978-87-403-2996-4

Word 2019 Geavanceerde opties


Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Word 2019 die je kunt gebruiken bij het maken van je teksten en documenten. In dit werkboek Geavanceerde opties komen enkele van die bijzondere mogelijkheden, functies en opties aan bod zoals werken in bepaalde weergaven, het nut van opmaaktekens, en speciale alineaopmaak zoals met tabulatorstops. Verder kijken we in dit werkboek naar allerlei objecten die in je tekstdocumenten mogen voorkomen, zoals tabellen, WordArt-objecten, afbeeldingen, en dergelijke.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 133 pagina's, ISBN: 978-87-403-2970-4

Word 2019 Grote documenten


Met een tekstverwerker als Word 2019 kun je natuurlijk ook grote (lange) documenten maken. Zo’n groot document kan vele pagina’s en diverse hoofdstukken tellen, speciale opmaak vereisen, en misschien ook wel allerlei geavanceerde objecten bevatten. Dat is dus wel wat anders dan een briefje op een A4’tje. In dit werkboek werken we verschillende functies en geavanceerde mogelijkheden nader uit in het licht van grote documenten. Denk aan stijlen, pagina-opmaak en elementen als kop- en voetteksten, paginanummering, en dergelijke. Daarnaast is nog aandacht voor enkele nieuwe onderwerpen die vooral in grotere tekstbestanden van toepassing zijn, zoals inhoudsopgave, index en voet- of eindnoten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 96 pagina's, ISBN: 978-87-403-2959-9

Word 2019 VBA Programmeren


Word beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit om teksten te maken. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreide tekstverwerker überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Word tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wie zijn de geadresseerden?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan de tekstverwerker.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 123 pagina's, ISBN: 978-87-403-2961-2

Microsoft Office 2016

Excel 2016

Excel 2016: Basis - Rekenen op de computer

 

Rekenen is een van de meest gebruikte toepassingen op de computer, niet in de laatste plaats omdat die zelf een rekenmachine is. Er bestaan dan ook vele reken(blad)programma’s, en Excel neemt in die markt een vooraanstaande plaats in. Met dit programma kun je rekenmodellen maken om bijvoorbeeld de boekhouding van een organisatie te doen, een aangifteformulier van de belasting door te rekenen, een jaarrekening te maken, enzovoorts.

Het werkboek Excel 2016 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire rekenbladprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 105 pagina's, ISBN: 978-87-403-1224-9

Excel 2016 Geavanceerde opties en technieken

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Excel die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van je modellen, het controleren van je formules, het (laten) bedenken van oplossingen of scenario’s, en dergelijke. In dit werkboek bespreken we verschillende opties en technieken voor de gevorderde gebruiker. Denk dan ook aan reeksen vullen met (eigen) lijsten, opmerkingen toevoegen aan je modellen of planningsschema’s maken. Verder komen zaken als (externe) verwijzing, beveiliging, afdrukken en het (opslaan in een bepaald) formaat van je werkmappen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 81 pagina's, ISBN: 978-87-403-1256-0

Excel 2016 Grafieken: Grafische weergave van cijfers


Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Of eigenlijk: meer dan duizend getallen. Uit grote hoeveelheden cijfers in een rekenmodel zijn niet zo gemakkelijk conclusies te trekken. Veel inzichtelijker worden de getallen als je ze presenteert in de vorm van een grafiek. In dit werkboek bespreken we hoe je grafieken maakt in Excel 2016, uit welke (gecombineerde) typen je kunt kiezen en hoe je de benodigde bijschriften toevoegt.

Verder komt aan bod hoe je trends kunt ontdekken in je cijfers door trendlijnen of sparklines te laten tekenen. Zo krijgen de getallen door grafieken meer voorspellende kracht.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 71 pagina's, ISBN: 978-87-403-1225-6

Excel 2016 Modelontwerp


In een rekenbladprogramma draait het allemaal om modellen. Een goed ontworpen rekenmodel vereist enig denkwerk vooraf, maar dan kun je er ook lange tijd plezier van hebben. Omdat het lang meegaat in de praktijk, omdat het gemakkelijk herbruikbaar is in vergelijkbare situaties, et cetera. Bij het ontwerpen van een (nieuw) model moet je je dan ook afvragen: waartoe dient het rekenmodel, wat moet het uitrekenen, wat is het doel?

In dit werkboek maak je kennis met verschillende (geavanceerde) modelontwerpen in Excel 2016 zoals overzichten, consolidaties, gegevenstabellen, draaitabellen en prognoses. Daarnaast bespreken we ook zaken als zoeken en filteren in modellen, en de opmaak en het afdrukken ervan.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 80 pagina's, ISBN: 978-87-403-1252-2

Excel 2016 VBA programmeren


Excel beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreid rekenbladprogramma überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Excel tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wat is de beginwaarde voor de berekening?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.

Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan het rekenbladprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 124 pagina's, ISBN: 978-87-403-1632-2

Outlook 2016

Outlook 2016: E-mailen


We kunnen haast niet meer zonder e-mailen. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit boek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten en het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post, speelt ook het beheer van contactpersonen een grote rol. Daarmee wordt e-mailen een stuk eenvoudiger en efficiënter. In dit eerste werkboek over Outlook 2016 staan daarom de onderdelen E-mail en Contactpersonen centraal.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 94 pagina's, ISBN: 978-87-403-2115-9

Outlook 2016: Persoonlijk informatie management


We kunnen haast niet meer zonder e-mailen. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit boek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten en het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post, speelt ook het beheer van contactpersonen een grote rol. Daarmee wordt e-mailen een stuk eenvoudiger en efficiënter. In dit eerste werkboek over Outlook 2016 staan daarom de onderdelen E-mail en Contactpersonen centraal.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 85 pagina's, ISBN: 978-87-403-2116-6

PowerPoint 2016

Powerpoint 2016: Presenteren met de computer


Er wordt wat afgepresenteerd met ondersteuning van PowerPoint-presentaties, zowel door de zakelijke wereld als door privégebruikers. Maar presenteren is een vak, en het ontwerpen van een presentatie is niet hetzelfde als het presenteren zelf. Een professionele spreker neemt zijn publiek bij de hand en leidt de toehoorders (des)kundig door zijn verhaal.

Om het betoog te ondersteunen is een fraaie, professionele diavoorstelling onontbeerlijk. Daarmee kun je je publiek in korte bewoordingen en krachtige illustraties de essentie van je boodschap voorschotelen.

Het werkboek ‘PowerPoint 2016: Presenteren met de computer’ heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire presentatieprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties. En je vindt er natuurlijk ook veel tips over professioneel presenteren!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 81 pagina's, ISBN: 978-87-403-1387-1

Powerpoint 2016: Geavanceerde presentaties


Er zijn nogal wat extra opties en technieken die een presentatie bijzonder kunnen maken. Zo kun je je ontwerpen voorzien van allerlei fraaie, opvallende of op alle dia’s terugkerende objecten en elementen die je presentatie een nog professioneler karakter verschaffen.

In dit werkboek ‘PowerPoint 2016: geavanceerde opties en technieken’ maak je als eindgebruiker kennis met de geavanceerde mogelijkheden van het presentatieprogramma. Gevorderde onderwerpen en speciale effecten rond dia’s, objecten en animaties komen aan bod, en ook de omgang met multimedia in je presentaties. Verder bespreken we timing en de rolling demo, een soort zelfstandige presentatie zonder verteller. Je komt net als in het basisboek ook weer vele tips en trucs tegen voor professionele presentaties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 88 pagina's, ISBN: 978-87-403-1402-1

Word 2016

Word 2016 – Tekst maken met de computer

 

Tekstverwerken is een van de meest uitgevoerde taken op de pc. Net als zo veel anderen wil je een tekstverwerker inzetten voor het schrijven van brieven, rapporten en verslagen. Maar het typen van tekst is ook in veel andere situaties nodig, denk aan e-mails, reacties, forumpostings, blogs, enzovoorts. En ook bij het maken van een presentatie in PowerPoint of het verzamelen van gegevens in rekenbladprogramma Excel of in een kaartenbak (tabel) in Access ben je bezig met teksten invoeren. Dus sowieso is de vaardigheid om goed te kunnen tekstverwerken, erg handig.

Het werkboek Word 2016 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties van dit tekstverwerkingsprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 104 pagina's, ISBN: 978-87-403-1601-8

Word 2016 – Extra functionaliteit

 

In dit werkboek bespreken we diverse extra mogelijkheden en functies die je aantreft in het tekstverwerkingsprogramma Word 2016. De onderwerpen zijn redelijk geavanceerd, en gaan soms ver buiten het kader van het simpelweg produceren van teksten. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld reviseren, samenvoegen, gebruik van velden of formulieren, snelonderdelen en sjablonen. Dergelijke extra opties zijn nuttig voor de professionele gebruiker, en ze kunnen je vaak veel tijd en werk besparen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 110 pagina's, ISBN: 978-87-403-1600-1

Word 2016 – Geavanceerde opties

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Word 2016 die je kunt gebruiken bij het maken van je teksten en documenten. In dit werkboek Geavanceerde opties komen enkele van die bijzondere mogelijkheden, functies en opties aan bod zoals werken in bepaalde weergaven, het nut van opmaaktekens, en speciale alineaopmaak zoals met tabulatorstops. Verder kijken we in dit werkboek naar allerlei objecten die in je tekstdocumenten mogen voorkomen, zoals tabellen, WordArt-objecten, afbeeldingen, en dergelijke.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 128 pagina's, ISBN: 978-87-403-1603-2

Word 2016 – Grote documenten

 

Met een tekstverwerker als Word 2016 kun je natuurlijk ook grote (lange) documenten maken. Zo’n groot document kan vele pagina’s en diverse hoofdstukken tellen, speciale opmaak vereisen, en misschien ook wel allerlei geavanceerde objecten bevatten. Dat is dus wel wat anders dan een briefje op een A4’tje. In dit werkboek werken we verschillende functies en geavanceerde mogelijkheden nader uit in het licht van grote documenten. Denk aan stijlen, pagina-opmaak en elementen als kop- en voetteksten, paginanummering, en dergelijke. Daarnaast is nog aandacht voor enkele nieuwe onderwerpen die vooral in grotere tekstbestanden van toepassing zijn, zoals inhoudsopgave, index en voet- of eindnoten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 92 pagina's, ISBN: 978-87-403-1602-5

Word 2016 – VBA programmeren

 

Word beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit om teksten te maken. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreide tekstverwerker überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Word tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wie zijn de geadresseerden?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.

Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan de tekstverwerker.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 123 pagina's, ISBN: 978-87-403-1718-3

Microsoft Office 2013

Excel 2013

Excel 2013: Basis - Rekenen op de computer

 

Rekenen is een van de meest gebruikte toepassingen op de computer, niet in de laatste plaats omdat die zelf een rekenmachine is. Er bestaan dan ook vele reken(blad)programma’s, en Excel neemt in die markt een vooraanstaande plaats in. Met dit programma kun je rekenmodellen maken om bijvoorbeeld de boekhouding van een organisatie te doen, een aangifteformulier van de belasting door te rekenen, een jaarrekening te maken, enzovoorts.

Het werkboek Excel 2013 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire rekenbladprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 103 pagina's, ISBN: 978-87-403-1222-5

Excel 2013 Geavanceerde opties en technieken

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Excel die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van je modellen, het controleren van je formules, het (laten) bedenken van oplossingen of scenario’s, en dergelijke. In dit werkboek bespreken we verschillende opties en technieken voor de gevorderde gebruiker. Denk dan ook aan reeksen vullen met (eigen) lijsten, opmerkingen toevoegen aan je modellen of planningsschema’s maken. Verder komen zaken als (externe) verwijzing, beveiliging, afdrukken en het (opslaan in een bepaald) formaat van je werkmappen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 81 pagina's, ISBN: 978-87-403-1255-3

Excel 2013 Grafieken: Grafische weergave van cijfers

 

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Of eigenlijk: meer dan duizend getallen. Uit grote hoeveelheden cijfers in een rekenmodel zijn niet zo gemakkelijk conclusies te trekken. Veel inzichtelijker worden de getallen als je ze presenteert in de vorm van een grafiek. In dit werkboek bespreken we hoe je grafieken maakt in Excel 2013, uit welke (gecombineerde) typen je kunt kiezen en hoe je de benodigde bijschriften toevoegt.

Verder komt aan bod hoe je trends kunt ontdekken in je cijfers door trendlijnen of sparklines te laten tekenen. Zo krijgen de getallen door grafieken meer voorspellende kracht.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 74 pagina's, ISBN: 978-87-403-1223-2

Excel 2013 Modelontwerp

 

In een rekenbladprogramma draait het allemaal om modellen. Een goed ontworpen rekenmodel vereist enig denkwerk vooraf, maar dan kun je er ook lange tijd plezier van hebben. Omdat het lang meegaat in de praktijk, omdat het gemakkelijk herbruikbaar is in vergelijkbare situaties, et cetera. Bij het ontwerpen van een (nieuw) model moet je je dan ook afvragen: waartoe dient het rekenmodel, wat moet het uitrekenen, wat is het doel?

In dit werkboek maak je kennis met verschillende (geavanceerde) modelontwerpen in Excel 2013 zoals overzichten, consolidaties, gegevenstabellen, draaitabellen en prognoses. Daarnaast bespreken we ook zaken als zoeken en filteren in modellen, en de opmaak en het afdrukken ervan.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 80 pagina's, ISBN: 978-87-403-1251-5

Excel 2013 VBA programmeren

 

Excel beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreid rekenbladprogramma überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Excel tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wat is de beginwaarde voor de berekening?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.

Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan het rekenbladprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 125 pagina's, ISBN: 978-87-403-1631-5

Outlook 2013

Outlook 2013: E-mailen

 

We kunnen haast niet meer zonder e-mailen. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit boek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten en het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post, speelt ook het beheer van contactpersonen een grote rol. Daarmee wordt e-mailen een stuk eenvoudiger en efficiënter. In dit eerste werkboek over Outlook 2013 staan daarom de onderdelen E-mail en Contactpersonen centraal.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 94 pagina's, ISBN: 978-87-403-1855-5

Outlook 2013: Persoonlijk Informatie Management

 

Outlook is meer dan een e-mail client, al zijn er wel veel gebruikers die dit programma alleen daarvoor inzetten. De onderdelen Agenda, Taken en Notities in Outlook zijn minstens zo interessant om je zaakjes digitaal te regelen. Afspraken en projecten worden zo een stuk gemakkelijker te managen. Niet voor niets omschrijven velen Outlook als hét programma voor time management. In dit tweede werkboek Outlook 2013 Persoonlijk Informatie Management gaan we nader in op die extra functionaliteiten van het programma. Verder bespreken we in dit boek nog enkele geavanceerde mogelijkheden die in alle onderdelen van pas komen, zoals weergaven, zoekacties en filters.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 88 pagina's, ISBN: 978-87-403-1856-2

PowerPoint 2013

Powerpoint 2013: Presenteren met de computer

 

Er wordt wat afgepresenteerd met ondersteuning van PowerPoint-presentaties, zowel door de zakelijke wereld als door privégebruikers. Maar presenteren is een vak, en het ontwerpen van een presentatie is niet hetzelfde als het presenteren zelf. Een professionele spreker neemt zijn publiek bij de hand en leidt de toehoorders (des)kundig door zijn verhaal.

Om het betoog te ondersteunen is een fraaie, professionele diavoorstelling onontbeerlijk. Daarmee kun je je publiek in korte bewoordingen en krachtige illustraties de essentie van je boodschap voorschotelen.

Het werkboek ‘PowerPoint 2013: Presenteren met de computer’ heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire presentatieprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties. En je vindt er natuurlijk ook veel tips over professioneel presenteren!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 83 pagina's, ISBN: 978-87-403-1386-4

Powerpoint 2013: Geavanceerde presentaties

 

Er zijn nogal wat extra opties en technieken die een presentatie bijzonder kunnen maken. Zo kun je je ontwerpen voorzien van allerlei fraaie, opvallende of op alle dia’s terugkerende objecten en elementen die je presentatie een nog professioneler karakter verschaffen.

In dit werkboek ‘PowerPoint 2013: geavanceerde opties en technieken’ maak je als eindgebruiker kennis met de geavanceerde mogelijkheden van het presentatieprogramma. Gevorderde onderwerpen en speciale effecten rond dia’s, objecten en animaties komen aan bod, en ook de omgang met multimedia in je presentaties. Verder bespreken we timing en de rolling demo, een soort zelfstandige presentatie zonder verteller. Je komt net als in het basisboek ook weer vele tips en trucs tegen voor professionele presentaties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 86 pagina's, ISBN: 978-87-403-1401-4

Word 2013

Word 2013 – Tekst maken met de computer

 

Tekstverwerken is een van de meest uitgevoerde taken op de pc. Net als zo veel anderen wil je een tekstverwerker inzetten voor het schrijven van brieven, rapporten en verslagen. Maar het typen van tekst is ook in veel andere situaties nodig, denk aan e-mails, reacties, forumpostings, blogs, enzovoorts. En ook bij het maken van een presentatie in PowerPoint of het verzamelen van gegevens in rekenbladprogramma Excel of in een kaartenbak (tabel) in Access ben je bezig met teksten invoeren. Dus sowieso is de vaardigheid om goed te kunnen tekstverwerken, erg handig.

Het werkboek Word 2013 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties van dit tekstverwerkingsprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 104 pagina's, ISBN: 978-87-403-1627-8

Word 2013 – Extra Functionaliteit

 

In dit werkboek bespreken we diverse extra mogelijkheden en functies die je aantreft in het tekstverwerkingsprogramma Word 2013. De onderwerpen zijn redelijk geavanceerd, en gaan soms ver buiten het kader van het simpelweg produceren van teksten. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld reviseren, samenvoegen, gebruik van velden of formulieren, snelonderdelen en sjablonen. Dergelijke extra opties zijn nuttig voor de professionele gebruiker, en ze kunnen je vaak veel tijd en werk besparen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 114 pagina's, ISBN: 978-87-403-1629-2

Word 2013 – Geavanceerde opties

 

In dit werkboek bespreken we diverse extra mogelijkheden en functies die je aantreft in het tekstverwerkingsprogramma Word 2013. De onderwerpen zijn redelijk geavanceerd, en gaan soms ver buiten het kader van het simpelweg produceren van teksten. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld reviseren, samenvoegen, gebruik van velden of formulieren, snelonderdelen en sjablonen. Dergelijke extra opties zijn nuttig voor de professionele gebruiker, en ze kunnen je vaak veel tijd en werk besparen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 131 pagina's, ISBN: 978-87-403-1628-5

Word 2013 – Grote Documenten

 

Met een tekstverwerker als Word 2013 kun je natuurlijk ook grote (lange) documenten maken. Zo’n groot document kan vele pagina’s en diverse hoofdstukken tellen, speciale opmaak vereisen, en misschien ook wel allerlei geavanceerde objecten bevatten. Dat is dus wel wat anders dan een briefje op een A4’tje. In dit werkboek werken we verschillende functies en geavanceerde mogelijkheden nader uit in het licht van grote documenten. Denk aan stijlen, pagina-opmaak en elementen als kop- en voetteksten, paginanummering, en dergelijke. Daarnaast is nog aandacht voor enkele nieuwe onderwerpen die vooral in grotere tekstbestanden van toepassing zijn, zoals inhoudsopgave, index en voet- of eindnoten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 94 pagina's, ISBN: 978-87-403-1626-1

Word 2013 – VBA programmeren

 

Word beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit om teksten te maken. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreide tekstverwerker überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Word tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wie zijn de geadresseerden?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.

Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan de tekstverwerker.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 124 pagina's, ISBN: 978-87-403-1716-9

Microsoft Office 2010

Excel 2010

Excel 2010: Basis - Rekenen op de computer

 

Rekenen is een van de meest gebruikte toepassingen op de computer, niet in de laatste plaats omdat die zelf een rekenmachine is. Er bestaan dan ook vele reken(blad)programma’s, en Excel neemt in die markt een vooraanstaande plaats in. Met dit programma kun je rekenmodellen maken om bijvoorbeeld de boekhouding van een organisatie te doen, een aangifteformulier van de belasting door te rekenen, een jaarrekening te maken, enzovoorts.

Het Excel 2010 Basis werkboek  heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire rekenbladprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 90 pagina's, ISBN: 978-87-403-2386-3

Excel 2010: Geavanceerde opties en technieken

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Excel die je kunt gebruiken bij het ontwerpen van je modellen, het controleren van je formules, het (laten) bedenken van oplossingen of scenario’s, en dergelijke. In dit werkboek bespreken we verschillende opties en technieken voor de gevorderde gebruiker. Denk dan ook aan reeksen vullen met (eigen) lijsten, opmerkingen toevoegen aan je modellen of planningsschema’s maken. Verder komen zaken als (externe) verwijzing, beveiliging, en het (opslaan in een bepaald) formaat van je werkmappen aan bod.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 75 pagina's, ISBN: 978-87-403-1241-6

Excel 2010: Grafieken - Grafische weergave van cijfers

 

Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Of eigenlijk: meer dan duizend getallen. Uit grote hoeveelheden cijfers in een rekenmodel zijn niet zo gemakkelijk conclusies te trekken. Veel inzichtelijker worden de getallen als je ze presenteert in de vorm van een grafiek. In dit werkboek bespreken we hoe je grafieken maakt in Excel 2010, uit welke (gecombineerde) typen je kunt kiezen en hoe je de benodigde bijschriften toevoegt.

Verder komt aan bod hoe je trends kunt ontdekken in je cijfers door trendlijnen of sparklines te laten tekenen. Zo krijgen de getallen door grafieken meer voorspellende kracht.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 67 pagina's, ISBN: 978-87-403-1221-8

Excel 2010: Modelontwerp

 

In een rekenbladprogramma draait het allemaal om modellen. Een goed ontworpen rekenmodel vereist enig denkwerk vooraf, maar dan kun je er ook lange tijd plezier van hebben. Omdat het lang meegaat in de praktijk, omdat het gemakkelijk herbruikbaar is in vergelijkbare situaties, et cetera. Bij het ontwerpen van een (nieuw) model moet je je dan ook afvragen: waartoe dient het rekenmodel, wat moet het uitrekenen, wat is het doel?

In dit werkboek maak je kennis met verschillende (geavanceerde) modelontwerpen in Excel 2010 zoals overzichten, consolidaties, gegevenstabellen, draaitabellen en prognoses. Daarnaast bespreken we ook zaken als zoeken en filteren in modellen, en de opmaak en het afdrukken ervan.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 82 pagina's, ISBN: 978-87-403-1246-1

Excel 2010: VBA programmeren

 

Excel beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreid rekenbladprogramma überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Excel tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wat is de beginwaarde voor de berekening?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.

Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan het rekenbladprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 123 pagina's, ISBN: 978-87-403-1630-8

Outlook 2010

Outlook 2010: E-mailen

 

We kunnen haast niet meer zonder e-mailen. Elektronische berichten hebben in veel gevallen de analoge post vervangen, zowel in de zakelijke omgeving als in de privésfeer. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe dat werkt. In dit boek bespreken we hoe je met het populaire Outlook – een van de meest gebruikte programma’s voor persoonlijk informatie management – je e-mail kunt regelen. Behalve het opstellen van berichten en het adequaat afhandelen van de ontvangen e-post, speelt ook het beheer van contactpersonen een grote rol. Daarmee wordt e-mailen een stuk eenvoudiger en efficiënter. In dit eerste werkboek over Outlook 2010 staan daarom de onderdelen E-mail en Contactpersonen centraal.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 94 pagina's, ISBN: 978-87-403-1853-1

Outlook 2010: Persoonlijk Informatie Management

 

Outlook is meer dan een e-mail client, al zijn er wel veel gebruikers die dit programma alleen daarvoor inzetten. De onderdelen Agenda, Taken en Notities in Outlook zijn minstens zo interessant om je zaakjes digitaal te regelen. Afspraken en projecten worden zo een stuk gemakkelijker te managen. Niet voor niets omschrijven velen Outlook als hét programma voor time management. In dit tweede werkboek Outlook 2010 Persoonlijk Informatie Management gaan we nader in op die extra functionaliteiten van het programma. Verder bespreken we in dit boek nog enkele geavanceerde mogelijkheden die in alle onderdelen van pas komen, zoals weergaven, zoekacties en filters.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 88 pagina's, ISBN: 978-87-403-1854-8

PowerPoint 2010

Powerpoint 2010: Presenteren met de computer

 

Er wordt wat afgepresenteerd met ondersteuning van PowerPoint-presentaties, zowel door de zakelijke wereld als door privégebruikers. Maar presenteren is een vak, en het ontwerpen van een presentatie is niet hetzelfde als het presenteren zelf. Een professionele spreker neemt zijn publiek bij de hand en leidt de toehoorders (des)kundig door zijn verhaal.

Om het betoog te ondersteunen is een fraaie, professionele diavoorstelling onontbeerlijk. Daarmee kun je je publiek in korte bewoordingen en krachtige illustraties de essentie van je boodschap voorschotelen.

Het werkboek ‘PowerPoint 2010: Presenteren met de computer’ heeft tot doel om je als eindgebruiker van dit populaire presentatieprogramma vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties. En je vindt er natuurlijk ook veel tips over professioneel presenteren!

Uitgegeven bij: bookboon.com, 78 pagina's, ISBN: 978-87-403-1385-7

Powerpoint 2010: Geavanceerde presentaties

 

Er zijn nogal wat extra opties en technieken die een presentatie bijzonder kunnen maken. Zo kun je je ontwerpen voorzien van allerlei fraaie, opvallende of op alle dia’s terugkerende objecten en elementen die je presentatie een nog professioneler karakter verschaffen.

In dit werkboek ‘PowerPoint 2010: geavanceerde opties en technieken’ maak je als eindgebruiker kennis met de geavanceerde mogelijkheden van het presentatieprogramma. Gevorderde onderwerpen en speciale effecten rond dia’s, objecten en animaties komen aan bod, en ook de omgang met multimedia in je presentaties. Verder bespreken we timing en de rolling demo, een soort zelfstandige presentatie zonder verteller. Je komt net als in het basisboek ook weer vele tips en trucs tegen voor professionele presentaties.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 85 pagina's, ISBN: 978-87-403-1400-7

Word 2010

Word 2010 – Tekst maken met de computer

 

Tekstverwerken is een van de meest uitgevoerde taken op de pc. Net als zo veel anderen wil je een tekstverwerker inzetten voor het schrijven van brieven, rapporten en verslagen. Maar het typen van tekst is ook in veel andere situaties nodig, denk aan e-mails, reacties, forumpostings, blogs, enzovoorts. En ook bij het maken van een presentatie in PowerPoint of het verzamelen van gegevens in rekenbladprogramma Excel of in een kaartenbak (tabel) in Access ben je bezig met teksten invoeren. Dus sowieso is de vaardigheid om goed te kunnen tekstverwerken, erg handig.

Het werkboek Word 2010 Basis heeft tot doel om je als eindgebruiker vertrouwd te maken met de elementaire functies en opties van dit tekstverwerkingsprogramma.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 104 pagina's, ISBN: 978-87-403-1590-5

Word 2010 – Extra functionaliteit

 

In dit werkboek bespreken we diverse extra mogelijkheden en functies die je aantreft in het tekstverwerkingsprogramma Word 2010. De onderwerpen zijn redelijk geavanceerd, en gaan soms ver buiten het kader van het simpelweg produceren van teksten. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld reviseren, samenvoegen, gebruik van velden of formulieren, snelonderdelen en sjablonen. Dergelijke extra opties zijn nuttig voor de professionele gebruiker, en ze kunnen je vaak veel tijd en werk besparen.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 114 pagina's, ISBN: 978-87-403-1589-9

Word 2010 – Geavanceerde opties

 

Er zijn nogal wat hulpmiddelen in Word 2010 die je kunt gebruiken bij het maken van je teksten en documenten. In dit werkboek Geavanceerde opties komen enkele van die bijzondere mogelijkheden, functies en opties aan bod zoals werken in bepaalde weergaven, het nut van opmaaktekens, en speciale alineaopmaak zoals met tabulatorstops. Verder kijken we in dit werkboek naar allerlei objecten die in je tekstdocumenten mogen voorkomen, zoals tabellen, WordArt-objecten, afbeeldingen, en dergelijke.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 130 pagina's, ISBN: 978-87-403-1592-9

Word 2010 – Grote documenten

 

Met een tekstverwerker als Word 2010 kun je natuurlijk ook grote (lange) documenten maken. Zo’n groot document kan vele pagina’s en diverse hoofdstukken tellen, speciale opmaak vereisen, en misschien ook wel allerlei geavanceerde objecten bevatten. Dat is dus wel wat anders dan een briefje op een A4’tje. In dit werkboek werken we verschillende functies en geavanceerde mogelijkheden nader uit in het licht van grote documenten. Denk aan stijlen, pagina-opmaak en elementen als kop- en voetteksten, paginanummering, en dergelijke. Daarnaast is nog aandacht voor enkele nieuwe onderwerpen die vooral in grotere tekstbestanden van toepassing zijn, zoals inhoudsopgave, index en voet- of eindnoten.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 98 pagina's, ISBN: 978-87-403-1591-2

Word 2010 – Grote documenten

 

Word beschikt over een flinke gereedschapskist en heel wat functionaliteit om teksten te maken. Dus waarom zou je in zo’n uitgebreide tekstverwerker überhaupt willen programmeren … alleen routinetaken automatiseren? Daarmee doe je Word tekort, want er kan veel meer met behulp van programmeertaal VBA. Zo kun je opgenomen macro's geheel naar wens aanpassen en bijvoorbeeld voorzien van eigen elementen of dialoogvensters waarmee je met de gebruiker kunt communiceren over de uitvoering van het programma. Denk aan vragen als ‘Wie zijn de geadresseerden?’, ‘Waar staan de gegevens?’ of ‘Welk rapport wil je afdrukken?’.

Met dit werkboek leer je eigen toepassingen programmeren, (opgenomen) macro's bewerken, en allerlei extra functionaliteit toevoegen aan de tekstverwerker.

Uitgegeven bij: bookboon.com, 123 pagina's, ISBN: 978-87-403-1715-2

Einde van de lijst